des de de
  fins a de


S'han trobat 5 Licitacions
Data de publicació de l'adjudicació definitiva: : 16/06/2017 11:54 (GMT+02:00)
Poder adjudicador: Ajuntament de Solsona
Impulsor: Junta de Govern Local
Tipologia: contracte de serveis
Expedient: CSEO 1/2017
Estat:Adjudicació definitiva
Data de publicació de l'adjudicació definitiva: : 29/12/2016 08:22 (GMT+01:00)
Poder adjudicador: Ajuntament de Solsona
Impulsor: Junta de Govern Local
Tipologia: contracte d’obres
Expedient: Obres de millora de les instal·lacions de Fonts Caldes
Estat:Adjudicació definitiva
Data de publicació de l'adjudicació definitiva: : 20/08/2015 09:29 (GMT+02:00)
Poder adjudicador: Ajuntament de Solsona
Impulsor: Junta de Govern Local
Tipologia: contracte de subministrament
Expedient: Subministre obert i lots 1/2014
Estat:Adjudicació definitiva
Data de publicació de l'adjudicació definitiva: : 20/12/2011 13:48 (GMT+01:00)
Poder adjudicador: Ajuntament de Solsona
Impulsor: Ple de l'Ajuntament de Solsona
Tipologia: contracte d’obres
Expedient: Obres d'urbanització per a la implantació del CEIP el Vinyet
Estat:Adjudicació definitiva
Data de publicació de l'adjudicació definitiva: : 10/08/2011 08:46 (GMT+02:00)
Poder adjudicador: Ajuntament de Solsona
Impulsor: Ple de l'Ajuntament de Solsona
Tipologia: contracte de gestió de serveis públics
Expedient: Contractació de la gestió de la llar d'infants municipal de Solsona
Estat:Adjudicació definitiva

<< Tornar a l'inici