des de de
  fins a de


Contracte de subministrament de mobiliari de la Biblioteca Comarcal de Solsona, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, únic criteri d'adjudicació menor preu i per lots
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  20/08/2015 09:29 (GMT+02:00)
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
Lot 1. pressupost prestatgeries Prestatgeries
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  13 d'abril de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Eun Sistemas, SL, amb NIF núm. B75038000
 • Import adjudicació:
  53.006,94 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  4 de maig de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015, BOP de Lleida
 • Empresa adjudicatària:
  Eun Sistemas, SL, amb NIF núm. B75038000
 • Import adjudicació:
  53.006,94 €, IVA no inclòs
Lot 2. pressupost taules  Taules
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  30 de març de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G
 • Import adjudicació:
  23.700,00 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  20 de maig de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G
 • Import adjudicació:
  23.700,00 €, IVA no inclòs
Lot 3. pressupost cadires i butaques Cadires i butaques
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Espar Sala SL, B25453663
 • Import adjudicació:
  39.996,00, IVA no inclós
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  25 de maig de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015 Bop de Lleida
 • Empresa adjudicatària:
  Espar Sala SL, B25453663
 • Import adjudicació:
  39.996,00, IVA no inclós
Lot 4. pressupost mobiliari especial  Mobiliari especial
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  30 de març de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  BGV, SL, amb NIF núm. B25061292
 • Import adjudicació:
  17.988,86 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  BGV, SL, amb NIF núm. B25061292
 • Import adjudicació:
  17.988,86 €, IVA no inclòs
Lot 5. pressupost complements Cmplements
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  30 de març de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Bernadí, SA, amb NIF núm. A08449571
 • Import adjudicació:
  20.101,38 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Bernadí, SA, amb NIF núm. A08449571
 • Import adjudicació:
  20.101,38 €, IVA no inclòs
Lot 6. pressupost antifurts Antifurts
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Sensonor Apliaciones Electrónicas SL B95027900
 • Import adjudicació:
  7.428,00 euros, IVA no inclós
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  1 de juny de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015 BOP de Lleida
 • Empresa adjudicatària:
  Sensonor Apliaciones Electrónicas SL B95027900
 • Import adjudicació:
  7.428,00 euros, IVA no inclós
Lot 7. pressupost compactes  Compactes
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  30 de març de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G
 • Import adjudicació:
  9.500,00 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015 BOP de Lleida
 • Empresa adjudicatària:
  Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G
 • Import adjudicació:
  9.500,00 €, IVA no inclòs
Lot 8. pressupost cortines i catifes Cortines i catifes
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  30 de març de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  S&T 96, SL, amb NIF núm. B61013983
 • Import adjudicació:
  11.143,40 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015 BOP de Lleida
 • Empresa adjudicatària:
  &T 96, SL, amb NIF núm. B61013983
 • Import adjudicació:
  11.143,40 €, IVA no inclòs
Lot 10. pressupost ordinadors Ordinadors
  Aprovació provisional
 • Data de l'acord:
  13 d'abril de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G
 • Import adjudicació:
  9.980,00 €, IVA no inclòs
  Aprovació definitiva
 • Data de l'acord:
  20 d'abril de 2015
 • Data de publicació de l'acord:
  4 d'agost de 2015
 • Empresa adjudicatària:
  Vicent Solé Mobiliari, amb NIF núm. 40876133G
 • Import adjudicació:
  9.980,00 €, IVA no inclòs

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació