des de de
  fins a de


Contracte de subministrament de mobiliari de la Biblioteca Comarcal de Solsona, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, únic criteri d'adjudicació menor preu i per lots
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  20/08/2015 09:29 (GMT+02:00)
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Data de publicació de l'anunci:
  09/02/2015 11:02 (GMT+01:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació provisional:
  17/04/2015 10:30 (GMT+02:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva:
  20/08/2015 09:29 (GMT+02:00)
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Ajuntament de Solsona C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Impulsor:
 • Expedient:
  Subministre obert i lots 1/2014
 • Tipologia:
  contracte de subministrament
 • Tramitació:
  ordinaria
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
  un sol criteri
 • Termini de presentació d'ofertes:
  06/02/2015 14:00
 • Lloc presentació:
  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obertura d'ofertes:
  18/02/2015 12:00
 • Lloc i Data de Publicació:
 • Observacions:
  Veure Plec de clàusules administratives particulars i veure Projecte tècnic del mobiliari de la Biblioteca Comarcal de Solsona, redactat per l'arquitecta Anna Feu i Jordana.

  El dijous, dia 22 de gener, i el dilluns, dia 26 de gener, a les 11.00 hores, s'obrirà l'espai de la biblioteca per tal que els interessats puguin visitar l'edifici.

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació