des de de
  fins a de


Contractació d'obres per a la millora de les instal·lacions de Fonts Caldes
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  29/12/2016 08:22 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
Adjudicació provisional
 • Data de l'acord:
  28 de novembre de 2016
 • Empresa adjudicatària:
  GrupMas Constructors, SLU
 • Import adjudicació:
  196.857,11 €, sense IVA
Adjudicació definitiva
 • Data de l'acord:
  12 de desembre de 2016
 • Data de publicació de l'acord:
  BOP de Lleida núm. 248 de 29 de desembre de 2016
 • Empresa adjudicatària:
  GrupMas Constructors, SLU
 • Import adjudicació:
  196.857,11 €, sense IVA

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació