des de de
  fins a de


Contractació d'obres per a la millora de les instal·lacions de Fonts Caldes
  • Estat:
    Adjudicació definitiva
  • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
    29/12/2016 08:22 (GMT+01:00)
  • Obtenir informació:
    Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
En aquesta àrea posem a disposició dels licitadors diferents instruments que li poden ser útils i pràctics a l´hora de preparar les seves ofertes (formularis editables, plànols en diversos formats, etc). La finalitat d´aquesta àrea és merament d´utilitat i instrument de treball i prevaldrà en tot moment la informació continguda en el corresponent expedient administratiu.


<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació