des de de
  fins a de


Contractació d'obres per a la millora de les instal·lacions de Fonts Caldes
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  29/12/2016 08:22 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Data de publicació de l'adjudicació provisional:
  02/12/2016 11:42 (GMT+01:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva:
  29/12/2016 08:22 (GMT+01:00)
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Ajuntament de Solsona C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Impulsor:
 • Expedient:
  Obres de millora de les instal·lacions de Fonts Caldes
 • Tipologia:
  contracte d’obres
 • Tramitació:
  urgent
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
  un sol criteri
 • Termini de presentació d'ofertes:
  14/11/2016
 • Lloc presentació:
  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obertura d'ofertes:
  21/11/2016
 • Lloc i Data de Publicació:
 • Observacions:
  A l'àrea de secretaria de l'Ajuntament de Solsona es disposa d'un CD amb el projecte de l'obra complert. Es pot recollir còpies d'aquest CD de forma gratuïta.

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació