Ajuntament de Solsona
Lot 1. pressupost prestatgeries