Ajuntament de Solsona
Lot 3. pressupost cadires i butaques