Ajuntament de Solsona
Lot 4. pressupost mobiliari especial