Ajuntament de Solsona
Lot 8. pressupost cortines i catifes