Ajuntament de Solsona
Contracte de subministrament de mobiliari de la Biblioteca Comarcal de Solsona, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, únic criteri d'adjudicació menor preu i per lots
Verificar